Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Klankbord

datum en tijdstip 29-01-2019 om
meer details

Kring Diepgang

datum en tijdstip 14-02-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Collecte januari

Dorcas sponsoring. meer

 
 

Nieuwsbrief PKN Uitgeest-Akersloot 9 maart 2018

 
 Kerkdienst in Akersloot, zondag 11 maart om 10.00 uur
                                                                                          
 Voorganger:   dhr. B. v.d. Bent            
 Ambtsdrager: dhr. A.J. Tigges       
 Gastvrouw en lector: mw. R. van Duijn
 Organist:       mw. M. Kroon
Collecte informatie 40-dagentijd: 
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

De protestantse gemeente vraagt een bijdrage voor lopende diaconale projecten zoals maatschappelijke opvang en schuldhulpverlening.
Een groeistad als Almere biedt veel nieuwe mogelijkheden op kerkelijk gebied. Er ligt nog weinig vast. Tegelijk is Almere een jonge stad waar samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. De diaconieën van de verschillende wijkgemeen
ten verzetten veel werk, maar diaconaal vermogen is er nauwelijks.
Sociale supermarkt
De protestantse gemeente vraagt steun voor een vernieuwende aanpak om armoede effectief te bestrijden. Zo heeft de diaconie het voedselloket omgebouwd naar een 'sociale supermarkt'. In plaats van een standaard voedselpakket kunnen klanten met een pasje zelf voedsel uitzoeken en 'kopen'. Ook is er een kleding, meubels en witgoedloket.


Paasproject kindernevendienst (11 en 18 maart)
Tijdens het Paasproject gaan we het hebben over een nieuw begin, een nieuwe start in een nieuw huis. Wat maakt dat je je thuis voelt?
Heeft u nog schoenendozen en knutselspullen voor ons? Dan gaan we daar graag mee aan de slag! (zie http://www.kerkuitgeestakersloot.nl/default.aspx?lIntNavId=8244 voor meer informatie).                                                 
 
Opgeven voor Palmpasen (25 maart in Akersloot)
Om te zorgen dat er voldoende lekkers aanwezig is om alle Palmpasenstokken mooi (en lekker!) te versieren willen we iedereen vragen de kinderen op te geven voor deze kindernevendienst. Opa’s en oma’s mogen natuurlijk ook hun kleinkinderen opgeven.
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar Zouden jullie de namen en leeftijden van de kinderen erbij willen zetten? Dan kunnen we ook inschatten hoeveel hulp we nodig hebben.Paasgroetenactie
 De komende 2 zondagen doen we weer mee aan de paasgroetenactie.
 Achter in de kerk liggen de kaarten die u kunt invullen. Uitleg hierover   krijgt u in de dienst.
 
 Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen   gedacht wordt; dat mensen zich even inleven in hun situatie. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40-dagentijd-campagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde.
Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.
Het zijn de diakenen en ZWO-commissies die deze actie dragen! Zij maken het mogelijk dat er paasgroeten gestuurd worden:
-naar mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International,
-naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen,
-naar gedetineerden in gevangenissen in Nederland (waar de gevangenispredikanten de kaarten uitdelen).

Over deze nieuwsbrief:
Reacties De redactie van deze nieuwsbrief ontvangt graag reacties. U kunt een e-mail sturen door op beantwoorden te drukken of door hier te klikken.
Aanmelden Kent u iemand die ook de nieuwsbrief wil ontvangen? U kunt deze nieuwsbrief dan aan hen doormailen. Men kan zich aanmelden op de web site of via deze link.
Meer informatie over onze gemeente vindt u op  www.kerkuitgeestakersloot.nl