Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Klankbord

datum en tijdstip 29-01-2019 om
meer details

Kring Diepgang

datum en tijdstip 14-02-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Collecte januari

Dorcas sponsoring. meer

 
 

Nieuwsbrief PKN Uitgeest-Akersloot 2 maart 2018

 
 Kerkdienst in Akersloot, zondag 4 maart om 10.00 uur
                                                                                          
 Voorganger:   ds. M. de Vries            
 Ambtsdrager: dhr. P. Bovendorp         
 Gastvrouw en lector: mw. I. Bovendorp  
 Organist:       dhr.  H. Kelder

Inloop-ochtend in Akersloot op donderdag 8 maart om 10.00 uur
Deze week is er weer een inloopochtend in Akersloot. Iedereen is daar van harte welkom.Deze ontmoetingskring wordt gehouden voor iedereen die er prijs op stelt om met enige regelmaat dorpsgenoten te ontmoeten, ongeacht of men tot onze kerk behoort of niet.

Belangrijk bericht van de Kindernevendienst!
Knutselmateriaal nodig voor het Paasproject (11 en 18 maart in Akersloot)
Tijdens het Paasproject van de kindernevendienst gaan we knutselen. Hiervoor hebben we schoenendozen nodig. Heeft u nog een schoenendoos thuis? Dan willen wij die graag gebruiken. Het maakt niet uit als er geen deksel op zit. Voor in de schoenendozen hebben we klein knutselmateriaal nodig. Denk hierbij aan kleine doosjes (bv theedoosjes of doosjes van zeep), kurken, doppen, stukjes stof, stukjes behang en ... Het knutselmateriaal mag meegenomen worden naar een kerkdienst en bij Lukie afgegeven worden. Het mag ook afgegeven worden bij Nanette Oldenburger (Middelweg 62 in Uitgeest) of tijdens het Paasproject meegenomen worden naar de kerk in Akersloot. Tijdens het Paasproject zullen de kinderen laten zien en uitleggen wat ze van de dozen gemaakt hebben.
 
Opgeven voor Palmpasen (25 maart in Akersloot)
Om te zorgen dat er voldoende lekkers aanwezig is om alle Palmpasenstokken mooi (en lekker!) te versieren willen we iedereen vragen de kinderen op te geven voor deze kindernevendienst. Opa’s en oma’s mogen natuurlijk ook hun kleinkinderen opgeven.
Opgeven kan door een mailtje te sturen naar Zouden jullie de namen en leeftijden van de kinderen erbij willen zetten? Dan kunnen we ook inschatten hoeveel hulp we nodig hebben.


Collecte informatie 40dagentijd: Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Overal in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.
(u kunt er hier meer over lezen)

 

Over deze nieuwsbrief:
Reacties De redactie van deze nieuwsbrief ontvangt graag reacties. U kunt een e-mail sturen door op beantwoorden te drukken of door hier te klikken.
Aanmelden Kent u iemand die ook de nieuwsbrief wil ontvangen? U kunt deze nieuwsbrief dan aan hen doormailen. Men kan zich aanmelden op de web site of via deze link.
Meer informatie over onze gemeente vindt u op  www.kerkuitgeestakersloot.nl