Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Klankbord

datum en tijdstip 29-01-2019 om
meer details

Kring Diepgang

datum en tijdstip 14-02-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Collecte januari

Dorcas sponsoring. meer

 
 

Nieuwsbrief PKN Uitgeest-Akersloot 6 oktober 2017
Zondag 8 oktober om 10.00 uur in Uitgeest

voorganger: ds. P.J. Verhoeff
ambtsdrager: dhr. G.J. Huisman
gastvrouw en lector: mevr. H. Kraal

organist: dhr. T. Veltkamp
Donderdag 12 oktober 10.00 uur
Inloopochtend in de kerk van Akersloot.
Ouderen uit Uitgeest die willen deelnemen aan deze ochtenden en vervoer nodig hebben, kunnen contact opnemen met
Mevr. H. Vissers: tel. 06-12474827Interview met ds. Evelien Plaisier
Na de intrededienst op 10 september waren er mensen aanwezig van de Lokale Omroep Stichting Uitgeest (OSU), om "de nieuwe dominee" te interviewen. Op dat moment was het net wat te druk voor een interview, maar radioman Rob Offerhaus is later op bezoek geweest in het Jeugdhuis, om het kennismakingsinterview met Evelien alsnog te houden. Het resultaat is te beluisteren via http://osuradio.nl/diverse-interviews/ .
Zondag 15 oktober a.s .  
Collecte Werelddiaconaat + Wereldwinkel na afloop van de dienst achter in de kerk.


Vrijwilligers...bedankt!

Met ‘Vrijwilligers Bedankt 2017’ worden vrijwilligers uit de gemeente hartelijk dank gezegd voor het vele enthousiaste vrijwilligerswerk dat verricht wordt! 
Het programma ‘Vrijwilligers Bedankt 2017' zal plaatsvinden in de periode: zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 november. Aanmelden voor een activiteit kan tot en met dinsdag 31 oktober.
U kunt zich digitaal aanmelden op: www.vrijwilligers-bedankt.nl


Collecte informatie
De collecte van oktober gaat naar het wooncomplex begeleid wonen “de Brug” in Uitgeest.
Ongeveer 7 jaar geleden hebben Peter en Alie de Reus het initiatief genomen om een woongroep te starten voor jongeren met autisme. Het doel was om de jongeren zelfstandig te laten wonen met professionele begeleiding waar nodig. Uitgangspunt was om de jongeren samen sterker in de maatschappij te laten staan.         
Deze voorzieningen blijven natuurlijk in de jaarlijkse exploitatie veel geld kosten, die de Stichting Woongroep Uitgeest maar ook de jongeren zelf moeilijk kunnen opbrengen.  
lees verder.


Over deze nieuwsbrief:

Reacties: De redactie van deze nieuwsbrief ontvangt graag reacties. U kunt een e-mail sturen door op beantwoorden te drukken of door hier te klikken.
Aanmelden: Kent u iemand die ook de nieuwsbrief wil ontvangen? U kunt deze nieuwsbrief dan aan hen doormailen. Men kan zich aanmelden op de web site of via deze link
Meer informatie:  www.kerkuitgeestakersloot.nl