Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Klankbord

datum en tijdstip 29-01-2019 om
meer details

Kring Diepgang

datum en tijdstip 14-02-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Collecte januari

Dorcas sponsoring. meer

 
 

nieuwsbrief PKN Uitgeest-Akersloot 10 februari 2017

 


Kerkdienst 12 februari om 10.00 uur in Uitgeest
Voorganger in deze dienst is ds. E. Hagen.
Mw. Th. Bos is ambtsdrager en lector.
Gastheer is dhr. J. Bos.
Het orgel zal worden bespeeld door de heer T. Veltkamp.
Medewerking wordt verleend door de cantorij o.l.v. de heer F. Hilberink.


Bevestiging nieuwe ambtsdrager.
In de dienst van deze zondag zal de heer G.J. Huisman bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester

Collecte Werelddiaconaat.
Deze zondag besteden we aandacht aan het Werelddiaconaat met als thema : de boeren in de Noord-Molukken Indonesie. Lees hier 

Achter in de kerk staat een stand van de wereldwinkel Heemskerk. Na afloop van de dienst kunt u daar diverse producten kopen. (dus graag uw gevulde portemonnee meenemen). 

De 40dagentijdkalender 'Zet een stap naar de ander'


     De veertigdagentijd is voor veel
     christenen een tijd van bezinning en
     vasten. De 40dagentijdkalender 'Zet
     een stap naar de ander' en de
     40dagentijdapp 'Ik ga' kunnen daarbij 
     een gids zijn.
Op de website van de PKN kunt u via deze link verder lezen over deze kalender en de app waarmee u de veertigdagentijd kunt volgen.


Projectkoor Oecumenische Pinksterdienst 2017
De Oecumenische viering met Pinksteren waaraan het projectkoor de laatste jaren zijn steentje heeft bijgedragen willen we weer een vervolg gaan geven, en tevens ook weer met koorleden van de PKN cantorij Uitgeest.(lees verder)..
 
Over deze nieuwsbrief:
Reacties 
De redactie van deze nieuwsbrief ontvangt graag reacties. U kunt een e-mail sturen door op beantwoorden te drukken of door hier te klikken.

Aanmelden
Kent u iemand die ook de nieuwsbrief wil ontvangen? U kunt deze nieuwsbrief dan aan hen doormailen. Men kan zich aanmelden op de web site of via deze link

Meer informatie 
Voor meer informatie gaat u naar  www.kerkuitgeestakersloot.nl