Kerkdienst in Akersloot.

datum en tijdstip 27-01-2019 om 10.00 uur

het Dielofslaantje 4

meer details

Klankbord

datum en tijdstip 29-01-2019 om
meer details

Kring Diepgang

datum en tijdstip 14-02-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Collecte januari

Dorcas sponsoring. meer

 
 

nieuwsbrief 1 februari 2017

Deze week komt de nieuwsbrief eerder dan normaal in verband met de SILA consultatie.
De uiterste datum om te reageren is nl. 2 februari.
Lees verder in de brief die hieronder staat.


Kerkdienst op 5 februari om 10 uur in de kerk in Uitgeest
Voorganger in deze dienst is ds. Th. Hop.
Mw. K. Wiegman is ambtsdrager en lector.
Gastheer is dhr. J. Wiegman. 
Het orgel zal worden bespeeld door de heer H. Kelder.
Deze dienst staat in het teken van de  Russisch orthodoxe muziek. (lees verder )
De collecte is deze maand bestemd voor stichting Twiga (lees verder).

Er is deze zondag kindernevendienst.


Sacred dance en Taizé-liederen
Zaterdag 4 februari is er om 13.15 uur een meditatieve bijeenkomst in de kerk van Uitgeest. Op het programma staan Sacred dance en het zingen van Taizé-liederen. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen; ervaring is niet nodig. De kosten zijn € 4,=.

Overleden
De heer Koos Kol, jarenlang organist in onze gemeente en begeleider van de verbouwing van de kerk in Uitgeest, is op 27 januari jl. overleden. De rouwdienst is op donderdagmiddag om 13 uur in Uitgeest, waarna de begrafenis zal plaats vinden op begraafplaats Onderlangs in Castricum.

Inloopochtend
Donderdagmorgen 9 februari om 10 uur is er weer een inloopochtend in de kerk in Akerslooot.

Kring "Diepgang"
Bijeenkomst op donderdag 9 februari 2017 om 20 uur in het Jeugdhuis.

Verlies leden niet uit het oog!?
Vul de SILA internet consultatie in!
Deze kreet komt van de landelijke organisatie. Uiterlijk tot en met 2 februari a.s. kan er nog bezwaar aangetekend worden tegen het besluit van de overheid door de internetconsultatie in te vullen. De Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
De kerkenraad roept zoveel mogelijk gemeenteleden op bezwaar aan te tekenen. Dat kan via deze link. Klik daarna op " reageer .." onder aan de pagina  lees . 
U kunt daaarvoor de volgende argumentatie gebruiken:
Hierdoor teken ik bezwaar aan tegen het intrekken van de zogenaamde SILA-regeling.En wel om de volgende argumenten:
  • De argumentatie is niet steekhoudend
  • Onderschatting van het maatschappelijk belang kerken?
  • Het is onrechtvaardig en demotiverend
 
Over deze nieuwsbrief:
Reacties 
De redactie van deze nieuwsbrief ontvangt graag reacties. U kunt een e-mail sturen door op beantwoorden te drukken of door hier te klikken.

Aanmelden
Kent u iemand die ook de nieuwsbrief wil ontvangen? U kunt deze nieuwsbrief dan aan hen doormailen. Men kan zich aanmelden op de web site of via deze link
Meer informatie 
Voor meer informatie gaat u naar  www.kerkuitgeestakersloot.nl